ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΕΜΑΣ

Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας

Η εταιρεία COMPUTER & INTERNET SOLUTIONS – ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΙΔΗ Ο.Ε. ιδρύθηκε το 2008 με σκοπό την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών. Αρχικά δραστηριοποιήθηκε με έδρα την περιοχή της Καλαμαριάς Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2013 η έδρα της βρίσκεται στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης.

Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:

  • Πωλήσεις Η/Υ, περιφερειακών και αναλωσίμων
  • Υπηρεσίες Υποστήριξης (Support) σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υπηρεσίες Συμμόρφωσης με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR)
  • Υπηρεσίες Κατασκευή Ιστοσελίδων
  • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες σε θέματα Πληροφοριακών Συστημάτων
  • Υπηρεσίες εκπαίδευσης στην χρήση Η/Υ, ρομποτικής, κλπ.
  • Υπηρεσίες Διενέργειας εξετάσεων για λήψη πιστοποιήσεων στην χρήση Η/Υ και συναφή θέματα

Η Τεχνολογία

είναι στο DNA μας

Επικοινωνήστε μαζί μας