Χρηματική ικανοποίηση 50.000 ευρώ σε συνδρομήτρια του Μητρώου άρθρου 11 για μη ζητηθείσες προωθητικές τηλεφωνικές κλήσεις

Το δικαστήριο αναγνωρίζει πως η εταιρεία τηλεφωνίας οφείλει να καταβάλει 10.000 ευρώ για κάθε μια από τις 5 τηλεφωνικές κλήσεις