Εγκεκριμένος Προμηθευτής

Η εταιρεία Computer & Internet Solutions αποτελεί εγκεκριμένο προμηθευτή του προγράμματος “Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ:
https://www.ci-solutions.gr/digital-transformation-sme/