Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία στο gov.gr για καταγγελία ηλεκτρονικών εγκλημάτων

Ηλεκτρονική καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου

Η καταγγελία για εγκλήματα κυβερνοχώρου, όπως αυτά ορίζονται από τον Ποινικό Κώδικα και σε άλλους ειδικούς ποινικούς νόμους, δύναται να υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής, προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-EΨΠ).

Για την υποβολή της καταγγελίας ηλεκτρονικά απαιτείται η προηγούμενη πιστοποίηση της ταυτότητας του φυσικού προσώπου/καταγγέλλοντος.

Πως γίνεται η ηλεκτρονική καταγγελία για ηλεκτρονικά εγκλήματα

1. Η καταγγελία υποβάλλεται ηλεκτρονικά προς την Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας. Η καταγγελία γίνεται μέσω της ψηφιακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης gov.gr, στην ενότητα «Πολίτης και καθημερινότητα» και την υποενότητα «Καταγγελίες». Εκεί υπάρχει ειδική κατηγορία «Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου» που περιλαμβάνει επιλογές για διάφορα ηλεκτρονικά εγκλήματα.

2. Η καταγγελία περιλαμβάνει τα απαραίτητα στοιχεία ταυτοποίησης του ατόμου που διενεργεί την καταγγελία (όπως ονοματεπώνυμο, αριθμό δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου, στοιχεία επικοινωνίας του) αλλά και πληροφορίες αν αν η καταγγελία αφορά στον ίδιο ή σε τρίτο πρόσωπο (π.χ. ανήλικο άτομο), το είδος της καταγγελίας, ημερομηνία και τόπο τέλεσης, σύντομη περιγραφή της, καθώς και μια εκτίμηση για τυχόν οικονομική ζημία που υπέστη ο παθών. Δεν υφίσταται υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου για την υποβολή της καταγγελίας.

3. Μετά την υποβολή της στην ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή, η καταγγελία αποστέλλεται στη θυρίδα της Ελληνικής Αστυνομίας.

4. Αφού ολοκληρωθεί η επεξεργασία της καταγγελίας, αποστέλλεται στην Θυρίδα του καταγγέλλοντος μήνυμα για την πορεία διεκπεραίωσης της και τις περαιτέρω διενεργούμενες ενέργειες της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.