ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Η εταιρεία μας δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο των στοιχείων των επισκεπτών της ιστοσελίδας www.ci-solutions.gr. Παρακαλείσθε να διαβάσετε την παρακάτω Πολιτική Απορρήτου προκειμένου να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίον συλλέγουμε και χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς  και για τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με τα δεδομένα αυτά.

Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί και να επικαιροποιεί κατά καιρούς την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και για το λόγο αυτό παρακαλείσθε να ελέγχετε την σελίδα μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα.

 

  1. Ποια δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα συλλέγουμε;

Για την πρόσβαση στην ιστοσελίδα αυτή δεν είναι απαραίτητη η παροχή των προσωπικών σας δεδομένων. Ωστόσο, όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, θα συλλέξουμε τα στοιχεία σας, προκειμένου να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας, να σας αποστείλουμε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με το αίτημα σας.

 

  1. Πώς χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και για ποιους σκοπούς;

Η ιστοσελίδα μας σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της αποστολής μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή επιστολής μέσω ταχυδρομείου ή μέσω τηλεφώνου. Σε περίπτωση επικοινωνίας σας μαζί μας για οποιοδήποτε ζήτημα, θα επεξεργαστούμε τις πληροφορίες που θα μας δώσετε, προκειμένου να επικοινωνήσουμε  μαζί σας και να χειριστούμε οποιοδήποτε μήνυμα, αίτημα ή ερώτημα που θα μας έχετε θέσει. Τα προσωπικά σας δεδομένα που θα επεξεργαστούμε για τους ως άνω σκοπούς θα είναι το όνομα, το επώνυμο, τα στοιχεία επικοινωνίας που θα μας έχετε δώσει οι ίδιοι και το περιεχόμενο του μηνύματος που θα μας έχετε στείλει. Σε αυτή την περίπτωση, η νόμιμη αιτία της επεξεργασίας από μέρους μας των προσωπικών σας δεδομένων θα είναι ο χειρισμός του αιτήματος που μας αποστείλατε και το έννομο επαγγελματικό συμφέρον της εταιρείας μας να χειριζόμαστε προσηκόντως  τα μηνύματα, αιτήματα, ερωτήματα που υποβάλλονται από τρίτα πρόσωπα. Όσα προσωπικά σας δεδομένα μας δώσατε τη στιγμή που επικοινωνήσατε μαζί μας για την υποβολή του μηνύματος, αιτήματος ή ερωτήματος σας θα αποθηκεύονται στα αρχεία μας μέχρις ότου ολοκληρώσουμε το χειρισμό του σχετικού αιτήματος.

 

  1. Ποια cookies χρησιμοποιούμε στην ιστοσελίδα μας;

Χρησιμοποιούμε cookies τα οποία μας επιτρέπουν να αναγνωρίζουμε κάθε επισκέπτη, βασιζόμενοι σε πληροφορίες που  συλλέγονται, όπως το ΙΡ, ο μοναδικός αναγνωριστικός αριθμός cookies σας, πληροφορίες για τα cookies σας, καθώς και πληροφορίες σχετικά με το αν η συσκευή σας διαθέτει λογισμικό για την πρόσβαση σε ορισμένα στοιχεία, σχετικά με το μοναδικό αναγνωριστικό αριθμό συσκευής και τον τύπο συσκευής, τον τομέα (domain), τον τύπο και τη γλώσσα προγράμματος διαδικτυακής περιήγησης, το λειτουργικό σύστημα και ρυθμίσεις συστήματος, τη χώρα και τη ζώνη ώρας, τις προηγούμενες επισκέψεις σε δικτυακούς τόπους, πληροφορίες για την αλληλεπίδρασή σας με το δικτυακό τόπο μας, όπως αριθμός κλικ, χρόνοι πρόσβασης και σχετικά URL.

Τέλος είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε cookies ή pixel tags τρίτων. Για περισσότερες πληροφορίες,  παρακαλείσθε να διαβάσετε την Πολιτική Cookies.

 

  1. Πώς κοινοποιούμε και πώς προστατεύουμε τα δικαιώματά σας;

Η ασφάλεια των προσωπικών σας δεδομένων είναι υψίστης σημασίας για εμάς. Δεσμευόμαστε να τηρούμε τα βέλτιστα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα προκειμένου να προστατεύουμε την ακεραιότητα, εμπιστευτικότητα και διαθεσιμότητα των προσωπικών σας δεδομένων και να τα προστατεύουμε από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κακή χρήση, αποκάλυψη, παράνομη καταστροφή ή απώλεια.

Θα αναφέρουμε οποιαδήποτε παραβίαση της βάσης δεδομένων μας σε όλους τους άμεσα ενδιαφερόμενους, αλλά και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός 72 ωρών από τη στιγμή που θα αντιληφθούμε ότι έλαβε χώρα οποιαδήποτε παραβίαση.

Θα κοινοποιούμε ή αποκαλύπτουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε έμπιστους συνεργάτες μας, μεταξύ των οποίων συγκαταλέγονται πάροχοι υπηρεσιών πληροφορικής (web hosting, cloud providers, email automation software providers), που ενεργούν για λογαριασμό της εταιρείας μας και σύμφωνα με τις υποδείξεις μας και οι οποίοι δεσμεύονται να τηρούν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Επίσης, ενδέχεται να τα κοινοποιήσουμε σε τρίτους φορείς, στο βαθμό που απαιτείται για τη συμμόρφωση προς αίτημα διοικητικής αρχής, δικαστική απόφαση ή ισχύοντα νόμο ή για την αποτροπή παράνομων χρήσεων των δικτυακού μας τόπου ή παραβιάσεων των Όρων Χρήσης του δικτυακού μας τόπου και των πολιτικών μας, για την προστασία της εταιρείας μας από αξιώσεις τρίτων, καθώς και ως συμβολή για την αποτροπή ή για την  έρευνα περιπτώσεων απάτης.

Τέλος, θα κοινοποιούμε τα απολύτως απαραίτητα πρροσωπικά σας δεδομένα σε εξωτερικό συνεργάτη Λογιστή- Φοροτεχνικό, για την τήρηση των νόμιμων φορολογικών υποχρεώσεων μας (εφ’ όσον έχει υπάρξει οικονομική συναλλαγή).

 

  1. Ποια είναι τα δικαιώματά σας;

Έχετε δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών σας δεδομένων που τηρούμε στο αρχείο μας. Ενδέχεται, πριν την αποκάλυψη οποιωνδήποτε προσωπικών σας δεδομένων, να σας ζητήσουμε την επαλήθευση της ταυτότητας σας. Επίσης έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή τη διόρθωση των δεδομένων σας, καθώς και το δικαίωμα να ζητήσετε τον περιορισμό ή να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας. Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας στη λήψη προωθητικού υλικού από την εταιρεία μας. Επίσης, έχετε το δικαίωμα να λαμβάνετε τα προσωπικά σας δεδομένα που τηρούμε στο αρχείο μας σε φορητό μέσο αποθήκευσης και ανάγνωσης εγγράφων καθώς και να ζητείτε τη διαβίβασή τους σε εταιρεία που θα μας υποδείξετε, χωρίς να υπάρχει κάποια αντίρρηση από την ετιαρεία μας.

Τα παραπάνω δικαιώματα μπορείτε να τα ασκήσετε με την αποστολή ενός μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση info@konkefala.gr .

Σε περίπτωση που θεωρείτε ότι η εταιρεία μας κατά την επεξεργασία των δεδομένων σας, παραβιάζει τη νομοθεσία για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε επίσης το δικαιώμα να υποβάλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr).

 

  1. Επικοινωνήστε μαζί μας

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας ή έχετε απορίες ή ανησυχίες σχετικά με την παρούσα Πολιτική μας, παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε μαζί μας στη διεύθυνση info@ci-solutions.gr.

Υπεύθυνος διαχείρισης και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων είναι η εταιρεία ΑΦΟΙ ΚΟΤΡΙΔΗ Ο.Ε. με διακριτικό τίτλο Computer & Internet Solutions, με έδρα στην οδό Αγίου Γεωργίου 16, στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και ΑΦΜ 998334567