Πρόστιμο 35.000€ στο Π.Σ.

2022-05-26T10:28:25+03:00

Προσωπικά δεδομένα: Πρόστιμο 35.000 ευρώ στο Αρχηγείο του Πυροσβεστικού Σώματος για παραβίαση βασικών διατάξεων του ΓΚΠΔ Παραβίαση των αρχών της νομιμότητας, διαφάνειας και ασφάλειας και μη ικανοποίηση δικαιώματος [...]