Κατασκευή Ιστοσελίδας & e-shop

Συνεργαζόμαστε μαζί σας για να στήσουμε την ιστοσελίδα που ικανοποιεί τις ανάγκες σας.

Η ύπαρξη ιστοσελίδας είναι απαραίτητη για κάθε επιχείρηση και κάθε οργανισμό. Η ιστοσελίδα ή το e-shop σας αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής με το κοινό σας, ώστε να σας γνωρίσει, να έρθει σε επικοινωνία μαζί σας ή να αποκτήσει τα προϊόντα σας.

Φάση 1: Καταγραφή

Συζητάμε και καταγράφουμε όλες τις απαιτήσεις σας, ώστε η πρόταση μας να καλύπτει τις δικές σας απαιτήσεις και το δικό σας όραμα.

Φάση 2: Συλλογή Υλικού & Κατασκευή

Συλλέγουμε το απαραίτητο υλικό (κείμενα, εικόνες, κλπ.) και κατασκευάζουμε την ιστοσελίδα. Διενεργούμε συνεχείς δοκιμές για να διασφαλίσουμε την σωστή λειτουργία.

Φάση 3: Ολοκλήρωση & Δημοσίευση

Σας παραδίδουμε την ιστοσελίδα για έλεγχο και δοκιμές. Ολοκληρώνουμε τυχόν αλλαγές που θα ζητήσετε και στο τέλος την δημοσιεύουμε για να είναι προσβάσιμη και στο κοινό.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ

ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Επικοινωνία